CZ | EN | DE
Stranky jsou ve vystavbe

Služby

Statika ocelových konstrukcí


Statické výpočty ocelových prutových a deskostěnových konstrukcí jsou řešeny na rovinných a prostorových modelech ve výpočetních systémech Nexis a Esa PT.

Nelineární, dynamické a stabilitní výpočty jsou prováděny na rozšiřujících expertních modulech.

Zpracováváme posudky ocelových konstrukcí dle norem ČSN, STN, EC, DIN, Onorm, SNiP v příslušných jazykových mutacích.

Pro posudky požární odolnosti ocelových konstrukcí dle norem EC jsou použity programové moduly sw Scia a Fine.

Detailní posudky přípojů a kotvení jsou modelovány a metodou komponent počítány v samostatném modulu sw Scia.